6th Intenational Elbe Dock Festival

The ELBE DOCK International Film Festival is a competition for the best short films from Central Europe. The program includes a selection of the best European feature debuts, AI films, documentary debuts and cult films. This year, the 6th edition of the festival will focus on the connection of humans and artificial intelligence in audiovisual art. For this reason, the theme chosen this year is “AIAI”.

The ELBE DOCK Festival will take place from September 6 to 10 in Dresden and Ústí nad Labem. Films of the festival will be shown in Prague from September 14 to 16.

In Dresden, the festival will take place from September 8 to 10 at the GEH8 Art and Cultural Center. Not only will the best European short films nominated for the ELBE DOCK AWARD be shown, many of which have already won awards at renowned festivals. There will also be a thematic industry program, film debates and film series for children. A Czech-German exhibition “Transcendent Station: Artists’ Convergence in Artificial Intelligence” will also address the topic of artificial intelligence. The program also includes unconventional film experiences in the form of a PONO DJ event or a screening of the cult film “The Room.” The closing event will take place in Dresden on the evening of September 9, where the organizers will announce the winner of the ELBE DOCK AWARD and show the winning film.

 

Film festival in the Czech Republic and Germany

The aim of the festival in Ústí nad Labem and Dresden is to connect Czech and German culture and to promote Central European dialogue in the field of audiovisual production. The festival venue in Saxony, in the Czech region of Ústí nad Labem and in the Czech capital of Prague is intended to stimulate the development of cultural infrastructure and film audiences not only in the border region, which has long been neglected in this respect.

The German-Czech partnership brings another dimension of international cooperation to the festival, which has the potential to mutually inspire cultural events in both regions in the long term.

ELBE DOCK AWARD and Pavel Koutecký Prize

Every year the festival awards two different film prizes. The ELBE DOCK AWARD is presented in the short film category (feature, experimental, animation and documentary films). The Pavel Koutecký AWARD is closely associated with the festival and is awarded to the best Czech first or second documentary films by filmmakers in both the feature film and short film sections.

In Ústí nad Labem, where the festival will take place from September 6 to 9, the program will include the nominated films for the Pavel Koutecký Award and the announcement of the winning film. The audience will also be able to see short films nominated for the ELBE DOCK Award, films created with the help of AI, film premieres and much more.

In Prague, the program will take place from September 14 to 16 at the Kavalírka Cinema and will show a selection of films from the festival’s program by and starring women.

When: 8th – 10th of September 2023
Where: GEH8

Here you can find the program! 

Here you can find the facebook event!

Here you can buy the festivaltickets!

 

——————————————- TSCHECHISCH —————————————————

Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK je soutěžní přehlídkou nejlepších krátkometrážních filmů ze střední Evropy. Součástí jeho programu je i výběr nejlepších evropských celovečerních debutů, filmů vytvořených umělou inteligencí, dokumentárních debutů i kultovních filmových milníků.

V letošním roce proběhne 6. ročník festivalu a zaměří se na spojení člověka s umělou inteligencí v audiovizuálním umění. I proto za své letošní téma zvolil spojení „AIAI“.

Festival ELBE DOCK proběhne v Drážďanech a Ústí nad Labem od 6. do 10. září. Ozvěny festivalu proběhnou v Praze od 14. do 16. září

V Drážďanech festival zakotví od 8. do 10. září v kulturním a uměleckém prostoru GEH8. Divákům promítne nejen nejlepší evropské krátké filmy nominované na ELBE DOCK AWARD, z nichž již mnohé obdržely ocenění na prestižních festivalech. Nabídne také tematický industry program, filmové debaty nebo pásma filmů pro děti. Tématem umělé inteligence se bude zabývat i česko-německá výstava Transcendentní Nádraží: Setkání Umělců v Umělém Intelektu. V rámci programu představí festival i netradiční filmové zážitky v podobě akce PORNO DJ nebo projekce kultovního snímku The Room. Právě v Drážďanech proběhne večer 9. září slavnostní zakončení, kde pořadatelé vyhlásí vítěze ELBE DOCK AWARD a promítnou vítězný film. 

Filmový festival v Čechách i Německu

Konání festivalu v Ústí nad Labem a Drážďanech si klade za cíl propojení české a německé kultury a podporu středoevropského dialogu v oblasti audiovizuální tvorby. Zasazení ELBE DOCKu do německého Saska, českého Ústeckého kraje a Prahy má za účel podněcovat rozvoj kulturní infrastruktury a filmového publika v pohraniční průmyslové oblasti, která byla v tomto směru dlouho zanedbávána.

Partnerství s Německem pak do festivalu vnáší další rozměr mezinárodní spolupráce, která má potenciál vzájemně inspirovat kulturní dění v obou regionech v dlouhodobém horizontu.

ELBE DOCK AWARD a CENA PAVLA KOUTECKÉHO

Festival každoročně uděluje 2 různá ocenění. Vlajková cena festivalu ELBE DOCK AWARD je udělována v kategorii krátkometrážních filmů (hraných, experimentálních, animovaných dokumentárních). S festivalem je úzce spojena i Cena Pavla Kouteckého a bude udělena nejlepšímu českému dokumentárnímu prvnímu či druhému filmu tvůrce, a to jak v celovečerní, tak krátkometrážní sekci.

V Ústí nad Labem, kde festival proběhne od 6. do 9. září, bude součástí programu promítání snímků nominovaných na Cenu Pavla Kouteckého i vyhlášení vítězného filmu. Diváci budou moci na plátně zhlédnout i krátké filmy nominované na Cenu ELBE DOCK, filmy vytvořené umělou inteligencí, filmy v předpremiéře a mnoho dalšího. 

V Praze se program odehraje od 14. do 16. září v Kině Kavalírka a z festivalové nabídky vybere filmy od žen a se ženami v hlavní roli. 

Podrobnosti o letošním programu jsou dostupné na webu festivalu