Kooperationsforum für Kultur

Mit der deutsch-tschechischen Austausch- und Kooperationsplattform bringen wir unabhängige Kunst- und Kulturorganisationen in der Grenzregion von Nordböhmen und Sachsen zusammen. Unser Ziel ist es, ein langfristiges Forum zu etablieren, um uns gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam zu agieren.

Den Auftakt bilden Recherchereisen in der Region, um die Akteure/-innen und ihre Bedürfnisse, Herausforderungen und Potenziale vor Ort kennenzulernen. In darauffolgenden Workshops formulieren wir gemeinsame Ziele und Strategien für die Netzwerkarbeit der Plattform und erörtern Handlungsfelder aus der kulturellen Praxis in der Grenzregion, ausgehend von folgenden Themen:

 1. Organisationsstrukturen und Finanzierungsmodelle
 2. Kulturelle Bildung, Bürgerbeteiligung und zivilgesellschaftliches Engagement.
 3. Netzwerkarbeit, Partnerschaften und Allianzen mit lokalen Gemeinschaften, Bildungseinrichtungen, Verwaltungsbehörden und der Privatwirtschaft.
 4. Kulturpolitische Interessensvertretung und Handlungsempfehlungen.
 5. Regional- und Standortentwicklung, Revitalisierungs- und Umnutzungsstrategien.
 6. Kreativwirtschaft, soziales Unternehmertum und Tourismus.

Den Abschluß bildet ein zweiteiliges Symposium mit Veranstaltungsbeiträgen aus Deutschland und Tschechien (Diskussionen, künstlerische Interventionen, Performances u.v.m.). Das Symposium stellt darüber hinaus die Perspektiven der Plattform vor und eröffnet Impulse für zukünftige Kooperationsprojekte.

Recherchereise in Nordböhmen, auf dem Areal der Rabryka mit Jessica Züchner vom Verein Second Attempt, der auch das Festival Zukunftsvisionen veranstaltet / V aréalu Rabryky s Jessicou Züchnerovou ze spolku Second Attempt, který také pořádá festival Zukunftsvisionen, Görlitz, http://www.rabryka.eu, http://www.second-attempt.de/, https://www.zuvi-festival.de/ Foto: Christine Rahn
Recherchereise in Sachsen, im Hof des Zentralwerks mit Barbara Lubich, Anja Kempe & Dirk Lange / Na nádvoří Zentralwerku s Barbarou Lubichovou, Anjou Kempeovou & Dirkem Langem z Zentralwerku, Dresden, http://www.zentralwerk.de Foto: Paul Elsner
Recherchereise in Nordböhmen, im Garten des Hotel Sudety mit Mirek Koranda von der Initiative Kuprospěchu / V zahradě hotelu Sudety s Mirkem Korandou z iniciativy Kuprospěchu, Chomutov, http://www.kuprospechu.org Foto: Jana Stejskalová
Workshop auf dem Löblhof in Nordböhmen, 11. – 13. Oktober 2018 / Workshop na Löblhof v severních Čechách, 11. – 13. října 2018, https://de-de.facebook.com/loblhof/ Foto: Ronald Weise
Workshop auf dem Löblhof in Nordböhmen, 11. – 13. Oktober 2018 / Workshop na Löblhof v severních Čechách, 11. – 13. října 2018, https://de-de.facebook.com/loblhof/ Foto: Ronald Weise

Teilnehmende Organisationen:

Das Projekt wird gefördert aus Mitteln der Europäischen Union und durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. GEH8 Kunstraum und Ateliers e. V. wird gefördert von der Stadt Dresden und der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Veřejný sál Hraničář wird gefördert von der Statutarstadt Ústí nad Labem, vom Kulturministerium der Tschechischen Republik und vom Tschechischen Staatsfonds für Kinematographie. 


V česko-německé platformě pro výměnu a spolupráci sdružujeme nezávislé umělecké a kulturní organizace v pohraničí severních Čech a Saska. Naším cílem je vytvořit dlouhodobé fórum, které by společně jednalo a navzájem se podporovalo.

Výzkumné cesty v těchto regionech jsou začátkem pro vzájemné poznání aktérů, jejich potřeb, výzev a potenciálů každého místa. Po tomto výzkumu následují workshopy za účelem definování společných cílů a strategií pro propojení platformy a vytvoření rámcových oblastí aktivit dle kulturní praxe v přeshraničním regionu, a to v následujících tématech:

 1. Organizační struktury a modely financování.
 2. Kulturní vzdělávání, zapojení veřejnosti a občanská angažovanost.
 3. Síťování, partnerství a sdružení s místními komunitami, vzdělávacími institucemi, správními orgány a soukromým sektorem.
 4. Navrhování a tvorba pravidel, zastupování kulturních zájmů a doporučení k akci.
 5. Regionální a lokální rozvoj, strategie revitalizace a opětovného využití.
 6. Kreativní průmysly, sociální podnikání a cestovní ruch.

Závěrečnou etapou je dvoudílné sympozium s příspěvky pocházejícími z České republiky a Německa (diskuze, umělecké intervence, performance a mnoho dalších). Mimo to představí sympozium perspektivy platformy a dá impulsy pro budoucí projekty ve vzájemné spolupráci.

Projekt je financován Evropskou unií a se koná s finanční podporou Česko-německý fond budoucnostiGEH8 Kunstraum und Ateliers e.V je financován nadací pro kulturu Svobodného státu Sasko a městem DrážďanyVeřejný sál Hraničář je financován Statutárním městem Ústí nad LabemMinisterstvem kultury a Státním fondem kinematografie.

Doba trvání projektu: jaro 2018 – jaro 2019.

Participující organizace: